Muharrem Ayı

1 Şubat 2019

Muharrem Ayı

Muharrem Orucu hakkında

1- İnsanların atası olan Adem Aleyhisselam eşi Havva ile Tanrı’ ya karşı şükran orucu tutmuşlardır. Muharrem ayında tutmuşlardır. İlk başlangıcı bu olmuştur.

2-Nuh Aleyhisselam tarafından kurtulunca 2 gün oruç tutar, bu oruç da Nuh Nebi’ den kalmıştır.

3-İbrahim Aleyhisselam  Namrut’ un ateşten kurtulması için 3 gün oruç tutmuştur.

4-İsmail Aleyhisselam kurban olmaktan kurtulunca 1 gün de kendisi için oruç tutmuştur., 4 gün olmultur.

5-Musa Aleyhisselam Firavun’ un gazabından kaçarken, Kızıl Deniz’ in yol vermesine karşılık 5 gün oruç tutmuştur.

6-Yakup Aleyhisselam Yusuf’ a kavuştuğu zaman, şükretmek için 6 gün oruç tutmuştur.

7-Eyüp Aleyhisselam uğradığı dertten kurtulunca şükür için 7 gün oruç tutmuştur.

8-Yunus Aleyhisselam kavminin zulmünden kaçmak için, bindiği gemiden düşmanlarına atması ve bir balığın yutarak karaya çıktığında şükür için 8 gün oruç tutmuştur.

9-Hz.Muhammed, Ümmeye Oğulları’ nın lideri Ebu Süfyan ve oğlu Muaviye’ nin elinden kurtulmak için hicret eder. Medine’ ye sağsalim vardığı için 9 gün oruç tutar ve 10. gün de aşure pişirir.

Muharrem ayının kutsallığı Kuran-ı Kerim’ de ayetlerle yazılmıştır. Tövbe Süresi 36.37. ayetler.Muharrem orucu Hz.Peygamber ve kendisinden önceki Peygamber tarafından tutulduğu (183.184.) ayetlerinde bildirilmiştir.Bakara Suresi 183. Ayet şöyle der:’Ey iman edenler. Kötülüklerden, şüpheli şeylerden korunmanız için bu oruç sizden öncekilere farz edildiği gibi sizlere de farz kılınmıştır.’