DUAZDA İMAM

18 Şubat 2019

DUAZDA İMAM

Canlar birliğini seversen eğer

 Muhammet Mustafa kabul eylesin

 Evveli pirimiz şahı velayet

 Aliyyel Mürtaza kabul eylesin Her dem türabıyım yevmil kıyamet

 İkinci İmam Hasan’ dan okunur ayet

 Üçüncü İmam Hüseyin’ den ola inayet

 Dördüncü İmam Zeynel kabul eylesin Beşinci İmam Bakır erkan ilazım

 Altıncı İmam Cafer’ e candan niyazım

 Yedinci İmam Şahım Musayı Kazım

 Sekizinci İmam Ali Rıza kabul eylesin Dokuzuncu İmam Muhammet Taki

 Onuncu İmam Aliyyel Naki

 On birinci İmam Hasan Ali Askeri

 On İkinci İmam Mehdi Kabul eylesin

 On İki İmam Hatayı kabul eylesin.