HACI BEKTAŞ VELİ

18 Şubat 2019

HACI BEKTAŞ VELİ

HACI BEKTAŞ VELİ

Vücudun evinde şemalar yanar

Hünkar Hacı Bektaş Veli dost deyi

Balım Sultan Abdalların şal giyer

Hünkar Hacı Bektaş Veli dost deyi

Aşıklar methini söyler divanda

Söyleyip söyleten sensin bu cemde

Dervişlerin carı çalar meydanda

Hünkar Hacı Bektaş Veli dost deyi

KUL ABDAL ‘ım gönül dostun arzular

Lam Elif sırrını bilmez bazılar

Çalınır kudümler sazlar sızılar

Hünkar Hacı Bektaş Velim dost deyi